Yükleniyor Eğitimler
Find Events

Event Views Navigation

Yaklaşan Eğitimler › Hobi Atölye

Events List Navigation

Ekim 2017

Çocuklara Özel Resim Kursu

11:00 — 18:00
Resim Akademi Eğitim Merkezi – Taksim

Çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini ve hayal dünyalarında canlandırdıklarını resim yaparak sergilemelerini sağlamak, onları resim sanatının temel bilgilerine hakim hale getirmek…

Gençlere Özel Resim Kursu

11:00 — 18:00
Resim Akademi Eğitim Merkezi – Taksim

Hayatına yön verme aşamasında olan bireylerin yaşamlarına sanatı dahil etmelerini, içindeki yetenekleri keşfetmelerini, iç dünyalarını yaratıcı bir dille ifade…

Yetişkinlere Özel Resim Kursu

11:00 — 18:00
Resim Akademi Eğitim Merkezi – Taksim

Yetişkinlere özel, belli bir çalışma disiplini izleyerek bir yandan uygulamalı olarak yapılan desen çalışmaları ve boya çalışmalarının yanı sıra diğer yandan atölye geleneğine…

Karakalem Eğitimi

11:00 — 18:00
Resim Akademi Eğitim Merkezi – Taksim

Öğrencilere karakalem resim yapma tekniğinin tarihini anlatmak, resim yaparken gerekli malzemeleri ve hazırlıklarını öğretmek, kâğıda resmi aktarma, karakalem resim…

Yağlı Boya Eğitimi

11:00 — 18:00
Resim Akademi Eğitim Merkezi – Taksim

Gerekli atölye ortamı sağlanarak kursiyerin standartlara göre yağlı boya resim yapmasını sağlamak, soyut kompozisyon yetisi kazandırmak, figüratif özgün resim…

Ebru Eğitimi

11:00 — 18:00
Resim Akademi Eğitim Merkezi – Taksim

Geleneksel Türk süsleme sanatları hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlamak, Türk Ebrusunun aslına uygun malzeme ve tekniklerle kağıt üzerine uygulanabilmesi, ebru tarihi…

Desen Eğitimi

11:00 — 18:00
Resim Akademi Eğitim Merkezi – Taksim

Resim eğitimini destekleyecek olan temel tasarım ve resim bilgilerini kullanarak desen tasarlayabilme bilgi ve becerisini kazandırmak, temel photoshop bilgisi kazandırarak…

Gravür Eğitimi

11:00 — 18:00
Resim Akademi Eğitim Merkezi – Taksim

Kursiyerlere gravürün tarihini ve malzemelerini öğretmek, resim ve desenlerin farklı malzemeler üzerine değişik tekniklerle nasıl aktarıldığını anlatmak, özgün baskı yapma becerisi…

Karikatür Eğitimi

11:00 — 18:00
Resim Akademi Eğitim Merkezi – Taksim

Katılımcıların çizim yeteneğini artırmak, mizahi güçlerini fark etmelerini ve geliştirmelerini sağlamak, dergi, kitap, gazete yayıncılığına yönelik karikatürist ve illüstratör…

Fotoğrafçılık Eğitimi

11:00 — 18:00
Resim Akademi Eğitim Merkezi – Taksim

Kursiyerlere temel fotoğrafçılık bilgisi kazandırarak doğru makineyi almalarını sağlamak, objektif türleri, ışık ve pozlama bilgilerini kazandırmak, doğru diyafram…

Çocuklara Özel Seramik Kursu

11:00 — 18:00
Resim Akademi Eğitim Merkezi – Taksim

Çocukların sanatı yakından tanımalarını sağlamak, hobi edinmelerini ve sanatı sevmelerini sağlamak, karar verme ve hareket etme yetilerini geliştirmek, sosyal ve mutlu bireyler olmalarını sağlamak eğitim programımızın amacıdır.

Gençlere Özel Seramik Kursu

11:00 — 18:00
Resim Akademi Eğitim Merkezi – Taksim

Gençlerin sanatsal bakış açısı kazanmasını sağlamak, seramik sanatı ile kendilerini geliştirmelerine olanak vermek, malzeme kullanım bilgilerini artırmak, faydalı birer birey olmalarını sağlamak eğitim programımızın amacıdır.

Yetişkinlere Özel Seramik Kursu

11:00 — 18:00
Resim Akademi Eğitim Merkezi – Taksim

Yetişkinlerin sanatsal bakış açısı geliştirmek, seramik sanatı ile kendilerini geliştirmelerine olanak vermek, malzeme kullanım bilgilerini artırmak, faydalı birer birey olmalarını sağlamak eğitim programımızın amacıdır.

+ Dışa aktar Kayıtlı Eğitimler