Yükleniyor Etkinlikler

← Etkinlikler geri dön

Resim Akademi Eğitim Merkezi – Taksim

Yaklaşan Etkinlikler

Ekim 2017

Güzel Sanatlara Hazırlık Eğitimi (Liseler)

11:00 — 18:00
Resim Akademi Eğitim Merkezi – Taksim

Öğrencinin Güzel Sanatlar Liselerine kayıt yaptırabilmesi için gerekli olan niteliklere sahip olmasını sağlayacak teknik ve pratik bilgileri vermek, Güzel Sanatlar alanında farklı…

Güzel Sanatlara Hazırlık Eğitimi (Üniversiteler)

11:00 — 18:00
Resim Akademi Eğitim Merkezi – Taksim

Üniversitelerin Güzel Sanatlar bölümlerinde eğitim almak isteyen öğrencilerin sınavlarda başarı sağlayabilmeleri için gerekli olan teknik ve uygulama bilgilerini vermek…

Yurt Dışı Portfolyo Hazırlık

11:00 — 18:00
Resim Akademi Eğitim Merkezi – Taksim

Başta İtalya, İngiltere, Fransa, Amerika olmak üzere birçok ülkede üniversitelerin Güzel Sanatlar, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültelerinde, Interior Design, Graphic Design…

Çocuklara Özel Resim Kursu

11:00 — 18:00
Resim Akademi Eğitim Merkezi – Taksim

Çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini ve hayal dünyalarında canlandırdıklarını resim yaparak sergilemelerini sağlamak, onları resim sanatının temel bilgilerine hakim hale getirmek…

Gençlere Özel Resim Kursu

11:00 — 18:00
Resim Akademi Eğitim Merkezi – Taksim

Hayatına yön verme aşamasında olan bireylerin yaşamlarına sanatı dahil etmelerini, içindeki yetenekleri keşfetmelerini, iç dünyalarını yaratıcı bir dille ifade…

Yetişkinlere Özel Resim Kursu

11:00 — 18:00
Resim Akademi Eğitim Merkezi – Taksim

Yetişkinlere özel, belli bir çalışma disiplini izleyerek bir yandan uygulamalı olarak yapılan desen çalışmaları ve boya çalışmalarının yanı sıra diğer yandan atölye geleneğine…

Karakalem Eğitimi

11:00 — 18:00
Resim Akademi Eğitim Merkezi – Taksim

Öğrencilere karakalem resim yapma tekniğinin tarihini anlatmak, resim yaparken gerekli malzemeleri ve hazırlıklarını öğretmek, kâğıda resmi aktarma, karakalem resim…

Yağlı Boya Eğitimi

11:00 — 18:00
Resim Akademi Eğitim Merkezi – Taksim

Gerekli atölye ortamı sağlanarak kursiyerin standartlara göre yağlı boya resim yapmasını sağlamak, soyut kompozisyon yetisi kazandırmak, figüratif özgün resim…

Ebru Eğitimi

11:00 — 18:00
Resim Akademi Eğitim Merkezi – Taksim

Geleneksel Türk süsleme sanatları hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlamak, Türk Ebrusunun aslına uygun malzeme ve tekniklerle kağıt üzerine uygulanabilmesi, ebru tarihi…

Desen Eğitimi

11:00 — 18:00
Resim Akademi Eğitim Merkezi – Taksim

Resim eğitimini destekleyecek olan temel tasarım ve resim bilgilerini kullanarak desen tasarlayabilme bilgi ve becerisini kazandırmak, temel photoshop bilgisi kazandırarak…

Gravür Eğitimi

11:00 — 18:00
Resim Akademi Eğitim Merkezi – Taksim

Kursiyerlere gravürün tarihini ve malzemelerini öğretmek, resim ve desenlerin farklı malzemeler üzerine değişik tekniklerle nasıl aktarıldığını anlatmak, özgün baskı yapma becerisi…

Karikatür Eğitimi

11:00 — 18:00
Resim Akademi Eğitim Merkezi – Taksim

Katılımcıların çizim yeteneğini artırmak, mizahi güçlerini fark etmelerini ve geliştirmelerini sağlamak, dergi, kitap, gazete yayıncılığına yönelik karikatürist ve illüstratör…

Fotoğrafçılık Eğitimi

11:00 — 18:00
Resim Akademi Eğitim Merkezi – Taksim

Kursiyerlere temel fotoğrafçılık bilgisi kazandırarak doğru makineyi almalarını sağlamak, objektif türleri, ışık ve pozlama bilgilerini kazandırmak, doğru diyafram…

Dijital Proje Çizimi Eğitimi

11:00 — 18:00
Resim Akademi Eğitim Merkezi – Taksim

Kursiyerlere mesleki yeterlilik ve uzmanlık alanı kazandıracak Photoshop, Illustrator, AutoCad gibi dijital ortamda proje çizimi tekniklerinin temel ve uygulama eğitimlerini vermek…

Temel Sanat Eğitimi

11:00 — 18:00
Resim Akademi Eğitim Merkezi – Taksim

Kursiyerlere doğru çizim tekniklerini öğreterek yeteneklerini geliştirmelerini sağlamak, desen, renk ve imge bilgisini aşılamak, kompozisyon kriterlerini öğreterek kursiyerlerin…

Tasarı Geometri Eğitimi

11:00 — 18:00
Resim Akademi Eğitim Merkezi – Taksim

Kursiyerlere tasarı geometrinin önemini anlatarak izdüşüm tanımı ve çeşitlerini, konik ve paralel izdüşümleri, dik ve eğik izdüşüm tekniklerini öğretmek, deneysel ve uygulamalı…

Teknik Resim Eğitimi

11:00 — 18:00
Resim Akademi Eğitim Merkezi – Taksim

Kursa katılan öğrencilerin geometrik nesneleri tanıyıp, ölçü birimlerini kavrayarak elle teknik çizim yapmanın inceliklerini öğrenmelerini sağlamak, izdüşüm, kesit alma, perspektif…

Perspektif Eğitimi

11:00 — 18:00
Resim Akademi Eğitim Merkezi – Taksim

Güzel Sanatlar ve Mimarlık bölümlerine hazırlanan öğrencilere yetenek sınavlarında gerekli olacak teknik ve uygulama bilgilerini kazandırmak, perspektifin nasıl hazırlandığını…

Tipografi Eğitimi

11:00 — 18:00
Resim Akademi Eğitim Merkezi – Taksim

Temel ve pratik tipografi bilgilerini kazandırmak, kursiyerlerin yazı fontlarına ve kullanım alanlarına hakim olmalarını sağlamak, kurumsal kimlik, afiş ve katalog tasarlamayı öğretmek…

İllüstrasyon Eğitimi

11:00 — 18:00
Resim Akademi Eğitim Merkezi – Taksim

Kursiyerlere illüstrasyon hakkında temel bilgileri kazandırmak, oran ve orantı kavramlarına dikkat ederek Adobe Illustrator programı yardımı ile imgesel çizim yapabilme…

Boyama Teknikleri Eğitimi

11:00 — 18:00
Resim Akademi Eğitim Merkezi – Taksim

Kursiyerlere resim sanatında kullanılan boya çeşitlerini tanıtmak, boyaların kullanım yerlerini ve tekniklerini öğreterek resim bilgilerini ve yeteneklerini desteklemek…

Çocuklara Özel Seramik Kursu

11:00 — 18:00
Resim Akademi Eğitim Merkezi – Taksim

Çocukların sanatı yakından tanımalarını sağlamak, hobi edinmelerini ve sanatı sevmelerini sağlamak, karar verme ve hareket etme yetilerini geliştirmek, sosyal ve mutlu bireyler olmalarını sağlamak eğitim programımızın amacıdır.

Gençlere Özel Seramik Kursu

11:00 — 18:00
Resim Akademi Eğitim Merkezi – Taksim

Gençlerin sanatsal bakış açısı kazanmasını sağlamak, seramik sanatı ile kendilerini geliştirmelerine olanak vermek, malzeme kullanım bilgilerini artırmak, faydalı birer birey olmalarını sağlamak eğitim programımızın amacıdır.

Yetişkinlere Özel Seramik Kursu

11:00 — 18:00
Resim Akademi Eğitim Merkezi – Taksim

Yetişkinlerin sanatsal bakış açısı geliştirmek, seramik sanatı ile kendilerini geliştirmelerine olanak vermek, malzeme kullanım bilgilerini artırmak, faydalı birer birey olmalarını sağlamak eğitim programımızın amacıdır.

+ Etkinlikleri dışa aktar