Yurt içi olduğu kadar yurt dışında da Güzel Sanatlar Fakülteleri bulunuyor. Türkiye’deki herhangi bir üniversitede lisans eğitimini tamamlayanlar yüksek lisans eğitimleri için İngiltere, Almanya, Fransa ve Amerika gibi ülkeleri tercih edebilirler. Ayrıca liseden sonra yapılan yetenek sınavları ile lisans eğitimlerini yurt dışında yapabilirler. Uluslararası standartta eğitim veren, dünyanın her yerinden öğrenci alan yurt dışı güzel sanatlar fakülteleri bölümleri:

Interior Design

İç Mimar, mekan organizasyonuna yeni ve ekonomik çözümler getirmek amacı ile yetiştirilir. Bir meslek adamı olarak, insan-ekipman-mekan sorunlarını alışılmış biçim ve ölçülendirmelerin ötesinde temel verileri ele alarak, yeniden, günümüz ve gelecek kaygısı ile araştırır. Malzeme ve teknoloji alanındaki gelişmeleri, mekan ve ekipman tasarımlarında kullanır.

Graphic Design

Bölümün amacı; grafik kapsamına giren tüm disiplinlerde teknik ve estetik yönden eğitilmiş kendi çevresini ve çağını çözümleyip sentez yapabilen, özgün fikir ve yapıtlar üretebilen, rasyonel düşünebilen, yeni çağın, bilgi ve iletişimi öne çıkaran dinamik yapısına uyum sağlayabilecek bilgi ve algılama yetisine sahip, özgüveni olan grafik tasarımcılar yetiştirmektir.

Fashion Design

Tekstil, hazır giyim ve moda sektörüne çağdaş, yaratıcı ve özgün tasarımlar üretebilen, modayı oluşturabilecek öncü fikirleri değerlendirebilen, malzemeyi ve üretim tekniklerini bilen tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlar. Eğitim programları; öğrencilerin kişisel özelliklerini ve yeteneklerini geliştirebilmelerini, biçim, renk, malzeme, yapı, işlev ilişkilerini kurarak kişiliklerine uygun sentezlerle yaratıcı ve özgün öneriler sunabilmelerini amaçlayan bir yaklaşımla oluşturulmuştur.

Industrial Design

İnsan ve insan gruplarının çeşitli gereksinmeleri (fizyolojik / psikolojik) doğrultusunda tasarım yapacak ve yaşanabilir bir çevreyi oluşturacak formasyonda tasarımcıları yetiştirmeyi planlayan bir daldır. Bu nedenle tasarım öğretiminin, öğrenciyi kritik düşünmeye, sanatsal ve bilimsel çalışmaya, birlikte çalışma disipline yönlendiren bir amacı vardır.

Visual Art

Sanat öğretiminin en belirleyici niteliği olan, öğrencinin yaratıcı kişiliğinin öne çıkarılması, Resim Bölümü’nde eğitim öğretim programlarının ana eksenini oluşturmaktadır. Öğrencilerin düşünceyi görselleştirme çabalarında karşılaşacakları sorunları aşabilmeleri için çağın sanat anlayışı içinde gerekli alt yapı ve donanım hazırlanması sağlanır.

Architecture

Modern eğitim anlayışı ve uygulamaları ile çağdaş yaşam çevreleri oluşturabilecek ve mimari uygulama problemlerine almış olduğu bu eğitimle cevap verebilecek öğrenciler yetiştirmek Mimarlık Bölümü’nün amaclarından biridir. Bu amaç doğrultusunda mimarlık bölümü öğrencilerinin, projelendirme, detaylandırma ve tasarım olduğu kadar uygulamaya yönelik mimari alanda yapılan çalışmalarla desteklenen eğitim programıyla, yaşam kalitesine katkıda bulunabilecek çok yönlü mimarlar yetiştirmek hedeflenmektedir.

Alanınıza ve merakınıza yönelik bu bölümlerde kariyerinizi şekillendirecek dersleri alacak, hatta yurt dışında başarılı bir iş hayatına sahip olacaksınız. Güzel Sanatlar Fakültelerine hazırlık eğitimlerinden geçerek ve belirlenen sınavlarda başarı kazanarak dilediğiniz üniversitede okuyabilirsiniz.